Välkommen

untitled

Betania Kovland , Sättna Baptistförsamling,
är en kristen församling. En frikyrka som bildades redan 1889.
Kapellet är mitt i Kovlands centrum, på Viljansvägen.
Ca 13 km från Sundsvall  vid riksväg 86.