Välkommen

untitled

Betania Kovland, eller mer formellt, Sättna Baptistförsamling,
är en kristen frikyrkoförsamling som bildades redan 1889.

Lyssna på Bibelstudium:
Jesu återkomst i makt och härlighet

8 skäl att säga ja till Jesus Kristus

Korset, Guds kraft

Åberopa Jesu seger på korset