Välkommen

untitled

Betania Kovland, eller mer formellt, Sättna Baptistförsamling,
är en kristen frikyrkoförsamling som bildades redan 1889.

Kapellet är mitt i Kovlands centrum, på Viljansvägen.
Ca 13 km från Sundsvall vid riksväg 86.