Välkommen

untitled

Betania Kovland eller mer formellt Sättna Baptistförsamling,
är en kristen frikyrkoförsamling som bildades redan 1889.

Kapellet är mitt i Kovlands centrum, på Viljansvägen.
Ca 13 km från Sundsvall vid riksväg 86.

Församlingen ingår i samfundet Equmeniakyrkan
Ett samfund med ”djupa rötter i den svenska folkväckelsen”
Metodistkyrkan, Missionskyrkan och Baptistsamfundet
bildade år 2011 tillsammans Equmeniakyrkan.