Alla inlägg av admin

Bibelstudie serie

En Bibelstudie serie i tre delar om Uppenbarelseboken, har hållits av Jörgen Lindgren i Betania Kovland.
Tisdag 29 Maj, Tisdag 5 Juni, Tisdag 12 Juni.

Hemtjänsten Kovland

Personalen i Hemtjänsten har av församlingen fått tillåtelse att under dagtid parkera sina bilar på kapellgården. Detta för att underlätta för dem i deras arbete i Kovland. / Jörgen Lindgren

Mötet Annandag Påsk

Det var ett välbesökt möte i Betania Kovland, Annandag Påsk kl 11.00.
Medverkade med sång och musik gjorde Helen Norlin tillsammans med Siv Sjöström och Roger Höglin.
Staffan Wahlqvist ledde också i unisona sånger. Verner Johansson, som var inbjuden talare var tvungen att lämna återbud p.g.a förkylning. Jörgen Lindgren predikade, och rubriken var ”Möte med den uppståndne”.
Efter förkunnelsen lästes trosbekännelsen och nattvard firades. Mötet avslutades med att Lovsångsteamet sjöng sången ”Det kommer en ny tid” och innan det bjöds till servering bad vi gemensamt bönen Fader Vår.

Rumänien resa

Uppdaterad 180226 11:25

Hilding Sjöblom planerar att skicka en hjälpsändning från Falun till Rumänien under kommande  vår eller sommar.

Det är 4 st. familjehem i Oradea som ska renoveras och utrustas.
 

Sättna B.F samlar in kläder till denna resa. Ni kan lämna in till Betania kapellet, kläder och skor.
Mer info kommer…

 

Besök från Equmenia

Tisdagen den 24 Oktober fick församlingen ett trevligt besök från  Equmenias Region Mitt,  som var ute på en liten turne för att träffa församlingar i distriktet. Sättna BF var en av de församlingar som gensvarade. De som hälsade på var: P-O Byrskog som är regional kyrkoledare. Sara Löfstedt och Niklas Björklund som arbetar med församlingsutveckling.  Samfundet vill vara  en resurs för de lokala församlingarna. Efter ett mycket givande och inspirerande samtal hölls  Bibel och bönesamling i kapellet. P-O var ombedd att hålla kvällens Bibelstudium. Under bön och förbön kom profetiska tilltal 1 Tess 5:20-21.
Mötets kollekt gick till ”Lägerfonden för unga i Region Mitt”

Min personliga reflektion efter detta besök är bara positivt.
De kristna församlingarna i Sverige har olika storlek och bakgrund,
Vi har olika möteskultur, vi betonar lite olika i läran.

Men grunden är densamma för oss alla, vår tro på Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare.
Vår tro som sammanfattas i den Apostoliska trosbekännelsen.

Jag tror att om vi bejakar varandra så kan våra olikheter vara de komplement som vi så väl behöver ! 1 Kor 12:14-21

/ Jörgen Lindgren

Referat möteshelg

Det var ett välbesökt möte, ca 40 st. i Betania Kovland på Lördags kvällen. Det var den första av två samlingar denna helg. Inbjuden talare var Claes Göran Bergstrand, tidigare evangelist och pastor inom Baptistsamfundet. Numera nationell böneledare och författare. Rubriken för mötet var ”Tidstecken”. Helen Norlin med team inramade mötet med sång och musik. Mötesledare var Jörgen Lindgren. Efter mötet inbjöds till servering.  Den andra samlingen hölls på Söndagen i Betania Gnarp med rubriken ”En ny Andeutgjutelse i Sverige”
Här kan du läsa en artikel Claes Göran skrivit om  Tidstecknen

 

Bibelstudier

Välkommen Tisdagkvällar kl 18.00 att lyssna till Bibelstudier.
Mestadels är det församlingens föreståndare Jörgen Lindgren som håller dem.
Vi brukar vara 8-12 st som samlas.
Men vi välkomnar flera att vara med !
Utöver Bibelstudiet ber vi för vår bygd, vårt land och olika böneämnen.

Referat möte 23 Maj

Tisdagen den 23 Maj var vi 13 st. som samlats till Bibel och bönemöte i Betania. Bibelstudiet hölls denna kväll av Verner Johansson, tidigare EFS pastor. Ämnet var Kristi återkomst. Mötet leddes av Jörgen Lindgren och Staffan Wahlqvist stod för sång och musik.  Mötet inramades med bön och förbön.  Samlingen avslutades med att Irene Nilsson inbjöd till servering.

Referat Årsmötet

Det var 19 st som var med på församlingens årsmöte i Betania Kovland Söndagen den 26 Februari.  Sättna Baptistförsamling har nu haft verksamhet i 127 år. Jörgen Lindgren ledde mötet och Staffan Wahlqvist stod för musiken. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar firades Nattvard. Under året har församlingen ökat med 2 st. Medlemsantalet är nu 20 st. Efter årsmötet inbjöds till servering.

Nu har församlingen Swish

Nu kan Sättna Baptistförsamling ta emot Swish betalningar.

Församlingens Swish nummer är 123 023 01 51

Allt arbete sker helt ideellt i församlingen och varje bidrag är välkommet !

/ Jörgen Lindgren

Hjälp till barnen

Mindre hjälpsändningar kommer enligt planerna att med jämna mellanrum gå från Sundsvall direkt till en by i Rumänien.
Nästa resa sker redan nästa vecka. Vecka 2.
Det som prioriteras är till barnen: Blöjor, hygienartiklar, Välling. Vi har mycket kläder på lager så det är i nuläget inte prio ett. Om du vill och kan skänka något av detta så kan det lämnas in till Betania Kovland.

Initiativtagare till dessa hjälpsändningar är våra medarbetare Eija Juustovaara och Tuija Wiklund.

För mer information, så kontakta gärna Eija Justovaara 073- 1837193

/Jörgen Lindgren

Våra Bibel och bönemöten

Du är hjärtligt välkommen att vara med på våra Bibel och bönemöten. Vi brukar oftast vara mellan 8 – 12 personer som samlas varje vecka.  Vi ber bl.a.  för bygden, staden och hela landet. Ibland får vi böneämnen skickade till oss. Det kan gälla sjukdomar eller andra behov av hjälp. Vi lyssnar också till Bibelstudium med olika ämnen varje gång. De hålls mestadels av Jörgen Lindgren.

Återigen, välkommen att vara med. Kom också ihåg att du kan när du vill, mejla ett böneämne till oss. De behandlas självklart med stor diskretion.

Referat Gudstjänst 23 Oktober

Det var 15 personer som samlades till Gudstjänst i
Betania Kovland kl 11.00

Talade gjorde Jörgen Lindgren och Hilding Sjöblom.
Bägge predikade bl.a.  om Guds trofasthet.

Hilding informerade också om en kommande resa till Riga.
Det är en hjälpsändning som kommer att gå från Falun i November.

Staffan Wahlqvist spelade piano till de sånger och körer som sjöngs.
Bl.a.  ”Herren är min starkhet och min lovsång” och ”Brist ut nu i jubel min själ”

Mötet avslutades med att vi bad Fader Vår tillsammans.

Efter Gudstjänsten inbjöd Irene och Helene till servering.

 

 

 

2 nya medlemmar

Vi är mycket glada att få hälsa 2 nya medlemmar, Irene och Staffan, välkomna till församlingen. Välkomstmötet hålls  i samband med en församlingsdag hemma hos Helene och Jörgen, Lördagen den 30 Juli kl 14.00

2 nya medarbetare

Vi är mycket glada att få hälsa 2 nya medarbetare välkomna.

Eija Juustovaara och Tuija Wiklund.

Eija och Tuija kommer att ansvara för församlingens hjälparbete.

Detta är inget nytt för dem, då de sedan länge varit mycket engagerade i att hjälpa människor i bl.a Sundsvallsområdet.

 

 

 

Referat möteshelg Pingst

Pingsthelgen 2016 var en möteshelg med rubriken Profetisk Pingst. Inbjuden talare var Rune Månsson från Edsbyn.  Undervisningen handlade om den profetiska gåvan och den profetiska tjänsten. Rune har en stor erfarenhet i detta ämne.  Han är bl.a författare till boken ”Låt Gud göra profeter”. Särskilt viktigt är hur vi hanterar och bemöter denna gåva / tjänst.  Lördag kl 18.00 hölls mötet i Betania Östrand och Söndag kl 11.00 var samlingen i Betania Kovland. Mötesledare var Lennart Andersson och Jörgen Lindgren. För sång och musik bägge mötena stod Elin Bergstedt, Ingrid och Henrik Sendelbach.  Efter undervisningen fanns möjlighet till förbön. Många fick ta emot profetiska tilltal som både styrker och vägleder. Efter bägge samlingarna inbjöds till servering.

Referat Gudstjänst 24 April

Söndag den 24 April kl 11.00 samlades vi till  Gudstjänst i Betania Östrand. Mötesledare var Lennart Andersson, för sång och musik stod Elin Bergstedt, Ingrid och Henrik Sendelbach. Elin vittnade också i mötet. Predikade gjorde Jörgen Lindgren. Mötet präglades redan från början av en stark Gudsnärvaro. Vi var nog många som berördes djupt av den helige Ande. Rubriken för mötet och predikan var ”Kraften i Jesu namn” Mycket bön hade föregått mötet och det öppnade för en atmosfär som vi gärna vill uppleva igen !