Referat Gudstjänst 24 April

Söndag den 24 April kl 11.00 samlades vi till  Gudstjänst i Betania Östrand. Mötesledare var Lennart Andersson, för sång och musik stod Elin Bergstedt, Ingrid och Henrik Sendelbach. Elin vittnade också i mötet. Predikade gjorde Jörgen Lindgren. Mötet präglades redan från början av en stark Gudsnärvaro. Vi var nog många som berördes djupt av den helige Ande. Rubriken för mötet och predikan var ”Kraften i Jesu namn” Mycket bön hade föregått mötet och det öppnade för en atmosfär som vi gärna vill uppleva igen !