Referat Gudstjänst 23 Oktober

Det var 15 personer som samlades till Gudstjänst i
Betania Kovland kl 11.00

Talade gjorde Jörgen Lindgren och Hilding Sjöblom.
Bägge predikade bl.a.  om Guds trofasthet.

Hilding informerade också om en kommande resa till Riga.
Det är en hjälpsändning som kommer att gå från Falun i November.

Staffan Wahlqvist spelade piano till de sånger och körer som sjöngs.
Bl.a.  ”Herren är min starkhet och min lovsång” och ”Brist ut nu i jubel min själ”

Mötet avslutades med att vi bad Fader Vår tillsammans.

Efter Gudstjänsten inbjöd Irene och Helene till servering.