Välkommen

untitled

Betania Kovland, eller mer formellt, Sättna Baptistförsamling,
är en kristen frikyrkoförsamling som bildades redan 1889.
Kapellet är mitt i Kovlands centrum, ca 13 km från Sundsvall,
vid riksväg 86.

Hjärtligt välkommen till nästa möte:
Söndag 30 Januari kl 11.00
Gun Britt Björk sjunger och vittnar.
Servering