Kyrktorget.se

Vill också passa på att tipsa om kyrktorget.se

Kyrkornas webbplats – med uppgifter om ca 5.000 församlingar och kyrkor från de kristna samfunden !