Ämnet ikväll: Jesu återkomst

Välkomna till Betania Sandarna ikväll kl 19.00
Jag kommer där att ha ett Bibelstudium med ämnet:
Jesu återkomst.
Någon har räknat ut att i Bibeln talas om Jesu återkomst 1045 gånger
varav 318 gånger i Nya Testamentet.

Jesus kommer till jorden för att upprätta Fridsriket.
Då fullbordas det vi ber i bönen Fader Vår: …Tillkomme ditt rike

/ Jörgen Lindgren