125 års Jubileum

Sättna Baptistförsamling firar i år 125 års Jubileum !

Jubileumsmötet kommer att hållas Lördag 8 November kl 13.00