Våra Bibel och bönemöten

Du är hjärtligt välkommen att vara med på våra Bibel och bönemöten. Vi brukar oftast vara mellan 8 – 12 personer som samlas varje vecka.  Vi ber bl.a.  för bygden, staden och hela landet. Ibland får vi böneämnen skickade till oss. Det kan gälla sjukdomar eller andra behov av hjälp. Vi lyssnar också till Bibelstudium med olika ämnen varje gång. De hålls mestadels av Jörgen Lindgren.

Återigen, välkommen att vara med. Kom också ihåg att du kan när du vill, mejla ett böneämne till oss. De behandlas självklart med stor diskretion.