Referat Årsmötet

Det var 19 st som var med på församlingens årsmöte i Betania Kovland Söndagen den 26 Februari.  Sättna Baptistförsamling har nu haft verksamhet i 127 år. Jörgen Lindgren ledde mötet och Staffan Wahlqvist stod för musiken. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar firades Nattvard. Under året har församlingen ökat med 2 st. Medlemsantalet är nu 20 st. Efter årsmötet inbjöds till servering.