Referat möteshelg

Det var ett välbesökt möte, ca 40 st. i Betania Kovland på Lördags kvällen. Det var den första av två samlingar denna helg. Inbjuden talare var Claes Göran Bergstrand, tidigare evangelist och pastor inom Baptistsamfundet. Numera nationell böneledare och författare. Rubriken för mötet var ”Tidstecken”. Helen Norlin med team inramade mötet med sång och musik. Mötesledare var Jörgen Lindgren. Efter mötet inbjöds till servering.  Den andra samlingen hölls på Söndagen i Betania Gnarp med rubriken ”En ny Andeutgjutelse i Sverige”
Här kan du läsa en artikel Claes Göran skrivit om  Tidstecknen