Besök från Equmenia

Tisdagen den 24 Oktober fick församlingen ett trevligt besök från  Equmenias Region Mitt,  som var ute på en liten turne för att träffa församlingar i distriktet. Sättna BF var en av de församlingar som gensvarade. De som hälsade på var: P-O Byrskog som är regional kyrkoledare. Sara Löfstedt och Niklas Björklund som arbetar med församlingsutveckling.  Samfundet vill vara  en resurs för de lokala församlingarna. Efter ett mycket givande och inspirerande samtal hölls  Bibel och bönesamling i kapellet. P-O var ombedd att hålla kvällens Bibelstudium. Under bön och förbön kom profetiska tilltal 1 Tess 5:20-21.
Mötets kollekt gick till ”Lägerfonden för unga i Region Mitt”

Min personliga reflektion efter detta besök är bara positivt.
De kristna församlingarna i Sverige har olika storlek och bakgrund,
Vi har olika möteskultur, vi betonar lite olika i läran.

Men grunden är densamma för oss alla, vår tro på Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare.
Vår tro som sammanfattas i den Apostoliska trosbekännelsen.

Jag tror att om vi bejakar varandra så kan våra olikheter vara de komplement som vi så väl behöver ! 1 Kor 12:14-21

/ Jörgen Lindgren