Mötet Annandag Påsk

Det var ett välbesökt möte i Betania Kovland, Annandag Påsk kl 11.00.
Medverkade med sång och musik gjorde Helen Norlin tillsammans med Siv Sjöström och Roger Höglin.
Staffan Wahlqvist ledde också i unisona sånger. Verner Johansson, som var inbjuden talare var tvungen att lämna återbud p.g.a förkylning. Jörgen Lindgren predikade, och rubriken var ”Möte med den uppståndne”.
Efter förkunnelsen lästes trosbekännelsen och nattvard firades. Mötet avslutades med att Lovsångsteamet sjöng sången ”Det kommer en ny tid” och innan det bjöds till servering bad vi gemensamt bönen Fader Vår.