Referat Gudstjänst 190120

Gudstjänsten inleddes med att Jörgen Lindgren
hälsade alla välkomna.
Staffan Wahlqvist och Kristoffer Hagh spelade och sjöng, en sång som Staffan skrivit.
Angelägna böneämnen delades.  Flera ledde i bön över dessa.
Dagens predikan hölls av  Gun Britt Björk.
Hon uppmuntrade först församlingen med en profetisk hälsning.
Gun Britts förkunnelse handlade om olika ”nycklar för tillväxt” under 2019.
Gudstjänsten avslutades med en sång och att vi bad bönen
Fader Vår gemensamt.
Efter mötet inbjöd Irene Nilsson och Helene Lindgren till servering.