Referat Möteshelg April 2019

Betania Kovland och  Brokyrkan i Sundsvall, arrangerade tillsammans en möteshelg den 13-14 April. Temat för helgen var ”Hopp för Sverige, inspiration för bön och väckelse”

Medverkade gjorde Claes Göran Bergstrand, Stockholm och Torbjörn Aronsson, Uppsala.

Bägge är bl.a. författare till var sina böcker som behandlar modern väckelsehistoria i Sverige.  Genom att ta del av väckelsehistorien kan vi först och främst, självklart inspireras, men vi kan definitivt också lära oss om vad som ibland gick fel.
Det finns tecken idag som visar att nästa större väckelse kan vara på väg att svepa in över vårt land !

Det var välbesökta samlingar, båda dagarna. Flera församlingar var representerade. För sång och musik stod Helene Norlin och Roger Höglin med team. Mötesledare var Jörgen Lindgren och Tormod Flatebö.

Mötena pågick mellan 16.00-20.00 och delades upp i två pass med servering emellan.