Parkering kapellgården

Hemtjänsten har av församlingen fått tillåtelse att parkera max 5 bilar på kapellgården.
Detta för att underlätta för dem i deras arbete i Kovland.

I övrigt är parkeringen endast för kapellets hyresgäst och besökare till Betania.