Möte 1 Oktober

Välkommen till Bibel och bönemöte i kapellet
på Onsdag 1 Oktober kl 18.00
Bibelstudium: Jörgen Lindgren