Bibelläsningsplan

images7KJZUB76

Börja när du vill. Följer du bibelläsningsplanen
så läser du igenom hela Bibeln på ett år ! Hör gärna av dig och berätta, om du har haft glädje av denna läsplan.

 JANUARI

1    Psalt1 1 Mos1-2 Matt1

2    Psalt2 1 Mos3-4 Matt2

3    Psalt3 1 Mos5-6 Matt3

4    Psalt4 1 Mos7-8 Matt4

5    Psalt5 1 Mos9-10 Matt5:1-26

6    Psalt6 1 Mos11-12 Matt5:27-48

7    Psalt7:1-10 1 Mos13-14 Matt6

8    Psalt7:11-18 1 Mos15-16 Matt7

9    Psalt8 1 Mos17-18 Matt8

10 Psalt9:1-13 1 Mos19 Matt9:1-17

11 Psalt9:14-21 1 Mos20-21 Matt9:18-38

12 Psalt10:1-11 1 Mos22-23 Matt10:1-23

13 Psalt10:12-18 1 Mos24 Matt10:24-42

14 Psalt11 1 Mos25-26 Matt11

15 Psalt12 1 Mos27 Matt12:1-21

16 Psalt13 1 Mos28-29 Matt12:22-50

17 Psalt14 1 Mos30 Matt13:1-32

18 Psalt15 1 Mos31 Matt13:33-58

19 Psalt16 1 Mos32-33 Matt14:1-21

20 Psalt17 1 Mos34-36 Matt14:22-36

21 Psalt18:1-16 1 Mos37-38 Matt15:1-20

22 Psalt18:17-30 1 Mos39-40 Matt15:21-39

23 Psalt18:31-43 1 Mos41 Matt16

24 Psalt18:44-51 1 Mos42 Matt17

25 Psalt19 1 Mos43-44 Matt18:1-20

26 Psalt20 1 Mos45-46 Matt18:21-35

27 Psalt21 1 Mos47-48 Matt19:1-15

28 Psalt22:1-22 1 Mos49-50 Matt19:16-30

29 Psalt22:23-32 2 Mos1-2 Matt20:1-16

30 Psalt23 2 Mos3-4 Matt20:17-34

31 Psalt24 2 Mos5-6 Matt21:1-32

FEBRUARI

1 Psalt 25:1-7 2 Mos7-8 Matt 21:33-46

2 Psalt 25:8-22 2 Mos9 Matt 22:1-22

3 Psalt 26 2 Mos10-11 Matt 22:23-39

4 Psalt 27 2 Mos12 Matt 23:1-22

5 Psalt 28 2 Mos13-14 Matt 23:23-29

6 Psalt 29 2 Mos15 Matt 24:1-22

7 Psalt 30 2 Mos16-17 Matt 24:23-51

8 Psalt 31:1-14 2 Mos18-19 Matt 25:1-30

9 Psalt 31:15-25 2 Mos20-21 Matt 25:31-46

10 Psalt 32 2 Mos22-23 Matt 26:1-19

11 Psalt 33:1-9 2 Mos24-25 Matt 26:20-54

12 Psalt 33:10-22 2 Mos26-27 Matt 26:55-75

13 Psalt 34:1-11 2 Mos28 Matt 27:1-31

14 Psalt 34:12-23 2 Mos29 Matt 27:32-66

15 Psalt 35:1-16 2 Mos30-31 Matt 28

16 Psalt 35:17-28 2 Mos32-33 Mark 1:1-22

17 Psalt 36 2 Mos34-35 Mark 1:23-45

18 Psalt 37:1-19 2 Mos36 Mark 2

19 Psalt 37:20-40 2 Mos37-38 Mark 3:1-21

20 Psalt 38:1-11 2 Mos39-40 Mark 3:22-35

21 Psalt 38:12-23 3 Mos1-2 Mark 4:1-20

22 Psalt 39 3 Mos3-4 Mark 4:21-41

23 Psalt 40 3 Mos5-6 Mark 5:1-20

24 Psalt 41 3 Mos7-8 Mark 5:21-43

25 Psalt 42 3 Mos9-10 Mark 6:1-32

26 Psalt 43 3 Mos11-12 Mark 6:33-56

27 Psalt 44:1-17 3 Mos13 Mark 7:1-13

28 Psalt 44:18-27 3 Mos14 Mark 7:14-37

29 Psalt 45 3 Mos15-16 Mark 8:1-21

MARS

1 Psalt 46 3 Mos17-18 Mark 8:22-38

2 Psalt 47 3 Mos19-20 Mark 9:1-29

3 Psalt 48 3 Mos21-22 Mark 9:30-50

4 Psalt 49:1-13 3 Mos23-24 Mark 10:1-31

5 Psalt 49:14-21 3 Mos25 Mark 10:32-52

6 Psalt 50:1-15 3 Mos26-27 Mark 11:1-19

7 Psalt 50:16-23 4 Mos1 Mark 11:20-33

8 Psalt 51:1-15 4 Mos2-3 Mark 12:1-27

9 Psalt 51:16-21 4 Mos4 Mark 12:28-44

10 Psalt 52 4 Mos5-6 Mark 13:1-13

11 Psalt 53 4 Mos7 Mark 13:14-32

12 Psalt 54 4 Mos8-9 Mark 14:1-25

13 Psalt 55:1-16 4 Mos10-11 Mark 14:26-50

14 Psalt 55:17-24 4 Mos12-13 Mark 14:51-72

15 Psalt 56 4 Mos14-15 Mark 15:1-26

16 Psalt 57 4 Mos16-17 Mark 15:27-47

17 Psalt 58 4 Mos18-19 Mark 16

18 Psalt 59 4 Mos20-21 Luk 1:1-23

19 Psalt 60 4 Mos22-23 Luk 1:24-56

20 Psalt 61 4 Mos24-25 Luk 1:57-80

21 Psalt 62 4 Mos25-27 Luk 2:1-24

22 Psalt 63 4 Mos28-29 Luk 2:25-52

23 Psalt 64 4 Mos30-31 Luk 3

24 Psalt 65 4 Mos32 Luk 4:1-32

25 Psalt 66:1-12 4 Mos33-34 Luk 4:33-44

26 Psalt 66:13-20 4 Mos35-36 Luk 5:1-16

27 Psalt 67 5 Mos1 Luk 5:17-39

28 Psalt 68:1-19 5 Mos2-3 Luk 6:1-26

29 Psalt 68:20-36 5 Mos4 Luk 6:27-49

30 Psalt 69:1-19 5 Mos5-6 Luk 7:1-30

31 Psalt 69:20-37 5 Mos7-8 Luk 7:31-50

APRIL

1 Psalt 70 5 Mos9-10 Luk 8:1-21

2 Psalt 71:1-18 5 Mos11 Luk 8:22-56

3 Psalt 71:19-24 5 Mos12-13 Luk 9:1-36

4 Psalt 72 5 Mos14-15 Luk 9:37-62

5 Psalt 73:1-12 5 Mos16-17 Luk 10:1-24

6 Psalt 73:13-28 5 Mos18-19 Luk 10:25-42

7 Psalt 74:1-11 5 Mos20-21 Luk 11:1-28

8 Psalt 74:12-23 5 Mos22-23 Luk 11:29-54

9 Psalt 75 5 Mos24-25 Luk 12:1-34

10 Psalt 76 5 Mos26-27 Luk 12:35-59

11 Psalt 77 5 Mos28 Luk 13:1-21

12 Psalt 78:1-16 5 Mos29-30 Luk 13:22-35

13 Psalt 78:17-31 5 Mos31 Luk 14:1-24

14 Psalt 78:32-55 5 Mos32 Luk 14:25-35

15 Psalt 78:56-72 5 Mos33-34 Luk 15:1-10

16 Psalt 79 Jos 1-2 Luk 15:11-32

17 Psalt 80 Jos 3-4 Luk 16:1-18

18 Psalt 81 Jos 5-6 Luk 16:19-31

19 Psalt 82 Jos 7-8 Luk 17:1-19

20 Psalt 83 Jos 9-10 Luk 17:20-37

21 Psalt 84 Jos 11-12 Luk 18:1-17

22 Psalt 85 Jos 13-14 Luk 18:18-34

23 Psalt 86 Jos 15-16 Luk 19:1-28

24 Psalt 87 Jos 17-18 Luk 19:29-48

25 Psalt 88 Jos 19-20 Luk 20:1-26

26 Psalt 89:1-19 Jos 21-22 Luk 20:27-47

27 Psalt 89:20-38 Jos 23-24 Luk 21:1-19

28 Psalt 89:39-53 Dom1-2 Luk 21:20-38

29 Psalt 90 Dom3-4 Luk 22:1-30

30 Psalt 91 Dom5-6 Luk 22:31-53

MAJ

1 Psalt 92 Dom7-8 Luk 22:54-71

2 Psalt 93 Dom9 Luk 23:1-26

3 Psalt 94:1-11 Dom10-11 Luk 23:27-38

4 Psalt 94:12-23 Dom12-13 Luk 23:39-56

5 Psalt 95 Dom14-15 Luk 24:1-35

6 Psalt 96 Dom16-17 Luk 24:36-53

7 Psalt 97 Dom18-19 Joh 1:1-28

8 Psalt 98 Dom20-21 Joh 1:29-51

9 Psalt 99 Rut1-2 Joh2

10 Psalt 100 Rut3-4 Joh 3:1-21

11 Psalt 101 1 Sam1-2 Joh 3:22-36

12 Psalt 102:1-17 1 Sam3-4 Joh 4:1-30

13 Psalt 102:18-29 1 Sam5-6 Joh 4:31-54

14 Psalt 103:1-14 1 Sam7-8 Joh 5:1-24

15 Psalt 103:15-22 1 Sam9-10 Joh 5:25-47

16 Psalt 104:1-18 1 Sam11-12 Joh 6:1-21

17 Psalt 104:19-35 1 Sam13-14 Joh 6:22-44

18 Psalt 105:1-12 1 Sam15-16 Joh 6:45-71

19 Psalt 105:13-25 1 Sam17 Joh 7:1-31

20 Psalt 105:26-45 1 Sam18-19 Joh 7:32-53

21 Psalt 106:1-12 1 Sam20-21 Joh 8:1-20

22 Psalt 106:13-23 1 Sam22-23 Joh 8:21-36

23 Psalt 106:24-33 1 Sam24-25 Joh 8:37-59

24 Psalt 106:34-48 1 Sam26-27 Joh 9:1-23

25 Psalt 107:1-16 1 Sam28-29 Joh 9:24-41

26 Psalt 107:17-32 1 Sam30-31 Joh 10:1-21

27 Psalt 107:33-43 2 Sam1-2 Joh 10:22-42

28 Psalt 108 2 Sam3-4 Joh 11:1-17

29 Psalt 109:1-20 2 Sam5-6 Joh 11:18-26

30 Psalt 109:21-31 2 Sam7-8 Joh 11:27-47

31 Psalt 110 2 Sam9-10 Joh 12:1-19

JUNI

1 Psalt 111 2 Sam11-12 Joh 12:20-50

2 Psalt 112 2 Sam13-14 Joh 13:1-17

3 Psalt 113 2 Sam15-16 Joh 13:18-38

4 Psalt 114 2 Sam17-18 Joh14

5 Psalt 115 2 Sam19 Joh15

6 Psalt 116 2 Sam20-21 Joh 16:1-15

7 Psalt 117 2 Sam22 Joh 16:16-33

8 Psalt 118:1-18 2 Sam23-24 Joh17

9 Psalt 118:19-29 1 Kung 1 Joh 18:1-23

10 Psalt 119:1-16 1 Kung 2 Joh 18:24-40

11 Psalt 119:17-32 1 Kung 3-4 Joh 19:1-22

12 Psalt 119:33-48 1 Kung 5-6 Joh 19:23-42

13 Psalt 119:49-64 1 Kung 7 Joh20

14 Psalt 119:65-80 1 Kung 8 Joh21

15 Psalt 119:81-96 1 Kung 9-10 Apg1

16 Psalt 119:97-112 1 Kung 11-12 Apg2:1-13

17 Psalt 119:113-128 1 Kung 13-14 Apg2:14-47

18 Psalt 119:129-144 1 Kung 15-16 Apg3

19 Psalt 119:145-160 1 Kung 17-18 Apg4:1-22

20 Psalt 119:161-176 1 Kung 19-20 Apg4:23-37

21 Psalt 120 1 Kung 21-22 Apg5:1-16

22 Psalt 121 2 Kung 1-2 Apg5:17-42

23 Psalt 122 2 Kung 3-4 Apg6

24 Psalt 123 2 Kung 5-6 Apg7:1-19

25 Psalt 124 2 Kung 7-8 Apg7:20-43

26 Psalt 125 2 Kung 9-10 Apg7:44-60

27 Psalt 126 2 Kung 11-12 Apg8:1-25

28 Psalt 127 2 Kung 13-14 Apg8:26-40

29 Psalt 128 2 Kung 15-16 Apg9:1-22

30 Psalt 129 2 Kung 17-18 Apg9:23-43

JULI

1 Psalt 130 2 Kung 19-20 Apg10:1-23

2 Psalt 131 2 Kung 21-22 Apg10:24-48

3 Psalt 132 2 Kung 23-24 Apg11

4 Psalt 133 2 Kung 25 Apg12

5 Psalt 134 1 Krön 1-2 Apg13:1-23

6 Psalt 135:1-12 1 Krön 3-4 Apg13:24-52

7 Psalt 135:13-21 1 Krön 5-6 Apg14

8 Psalt 136 1 Krön 7-9 Apg15:1-21

9 Psalt 137 1 Krön 9-10 Apg15:22-41

10 Psalt 138 1 Krön 11-12 Apg16:1-15

11 Psalt 139:1-16 1 Krön 13-14 Apg16:16-40

12 Psalt 139:17-24 1 Krön 15-16 Apg17:1-15

13 Psalt 140 1 Krön 17-18 Apg17:16-34

14 Psalt 141 1 Krön 19-20 Apg18

15 Psalt 142 1 Krön 21-22 Apg19:1-20

16 Psalt 143 1 Krön 23-24 Apg19:21-41

17 Psalt 144 1 Krön 25-26 Apg20:1-16

18 Psalt 145:1-14 1 Krön 27-28 Apg20:17-38

19 Psalt 145:15-21 2 Krön 1-2 Apg21:1-14

20 Psalt 146 2 Krön 3-4 Apg21:15-40

21 Psalt 147:1-11 2 Krön 5-6 Apg22

22 Psalt 147:12-20 2 Krön 7-8 Apg23:1-11

23 Psalt 148 2 Krön 9-10 Apg23:12-35

24 Psalt 149 2 Krön 11-12 Apg24

25 Psalt 150 2 Krön 13-14 Apg25

26 Ords 1:1-19 2 Krön 15-16 Apg26

27 Ords 1:20-33 2 Krön 17-18 Apg27:1-25

28 Ords 2::1-15 2 Krön 19-20 Apg27:26-44

29 Ords 2:16-22 2 Krön 21-22 Apg28:1-15

30 Ords 3:1-26 2 Krön 23-24 Apg28:16-31

31 Ords 3:27-35 25-26 Rom1

AUGUSTI

1 Ords 4:1-9 2 Krön 27-28 Rom2

2 Ords 4:10-27 2 Krön 29-30 Rom3

3 Ords 5:1-14 2 Krön 31-32 Rom4

4 Ords 5:15-23 2 Krön 33-34 Rom5

5 Ords 6:1-19 2 Krön 35-36 Rom6

6 Ords 6:20-35 Esra 1-2 Rom7

7 Ords 7:1-20 Esra 3-4 Rom8:1-18

8 Ords 7:21-27 Esra 5-6 Rom8:19-39

9 Ords 8:1-21 Esra 7-8 Rom9

10 Ords 8:22-36 Esra 9-10 Rom10

11 Ords 9 Neh 1-2 Rom11:1-21

12 Ords 10:1-16 Neh 3-4 Rom11:22-36

13 Ords 10:17-32 Neh 5-6 Rom12

14 Ords 11:1-15 Neh 7-8 Rom13

15 Ords 11:16-31 Neh 9-10 Rom14

16 Ords 12:1-14 Neh 11 Rom15:1-20

17 Ords 12:15-28 Neh 12-13 Rom15:21-33

18 Ords 13:1-12 Ester 1-2 Rom16

19 Ords 13:13-25 Ester 3-4 1 Kor1

20 Ords 14:1-16 Ester 5-6 1 Kor2

21 Ords 14:17-35 Ester 7-8 1 Kor3

22 Ords 15:1-16 Ester 9-10 1 Kor4

23 Ords 15:17-33 Jes 1-2 1 Kor5

24 Ords 16:1-16 Jes 3-4 1 Kor6

25 Ords 16:17-33 Jes 5-6 1 Kor 7:1-24

26 Ords 17:1-14 Jes 7-8 1 Kor 7:25-40

27 Ords 17:15-28 Jes 9-10 1 Kor8

28 Ords 18:1-12 Jes 11-12 1 Kor9

29 Ords 18:13-24 Jes 13-14 1 Kor 10:1-13

30 Ords 19:1-15 Jes 15-16 1 Kor 10:14-33

31 Ords 19:16-29 Jes 17-18 1 Kor 11:1-15

SEPTEMBER

1      Ords 20:1-15 Jes 19-20 1 Kor 11:16-34

2      Ords 20:16-30 Jes 21-22 1 Kor12

3      Ords 21:1-15 Jes 23-24 1 Kor13

4      Ords 21:16-31 Jes 25-26 1 Kor 14:1-20

5      Ords 22:1-16 Jes 27-28 1 Kor 14:21-40

6      Ords 22:17-29 Jes 29-30 1 Kor 15:1-32

7      Ords 23:1-16 Jes 31-32 1 Kor 15:33-58

8      Ords 23:17-35 Jes 33-34 1 Kor16

9*    Ords 24:1-22 Jes 35-36 2 Kor1

10   Ords 24:23-34 Jes 37-38 2 Kor2

11   Ords 25:1-14 Jes 39-40 2 Kor3

12   Ords 25:15-28 Jes 41-42 2 Kor4

13   Ords 26:1-16 Jes 43-44 2 Kor5

14   Ords 26:17-28 Jes 45-46 2 Kor6

15   Ords 27:1-14 Jes 47-48 2 Kor7

16   Ords 27:15-27 Jes 49-50 2 Kor8

17   Ords 28:1-16 Jes 51-52 2 Kor9

18   Ords 28:17-28 Jes 53-54 2 Kor10

19   Ords 29:1-14 Jes 55-56 2 Kor 11:1-15

20   Ords 29:15-27 Jes 57-58 2 Kor 11:16-33

21   Ords 30:1-17 Jes 59-60 2 Kor12

22   Ords 30:18-33 Jes 61-62 2 Kor13

23   Ords 31:1-9 Jes 63-64 Gal 1

24   Ords 31:10-31 Jes 65-66 Gal 2

25   Pred 1 Jer 1-2 Gal 3

26   Pred 2 Jer 3-4 Gal 4

27   Pred 3 Jer 5-6 Gal 5

28   Pred 4 Jer 7-8 Gal 6

29   Pred 5 Jer 9-11 Ef 1

30   Pred 6 Jer 12-13 Ef 2

OKTOBER

1 Pred 7:1-13 Jer 14-15 Ef 3

2 Pred 7:14-30 Jer 16-17 Ef 4

3 Pred 8 Jer 18-19 Ef 5

4 Pred 9 Jer 20-21 Ef 6

5 Pred 10 Jer 22-23 Fil 1

6 Pred 11 Jer 24-25 Fil 2

7 Pred 12 Jer 26-27 Fil 3

8 H.V. 1 Jer 28-29 Fil 4

9 H.V. 2 Jer 30-31 Kol 1

10 H.V. 3 Jer 32 Kol2

11 H.V. 4 Jer 33-34 Kol3

12 H.V. 5 Jer 35-36 Kol4

13 H.V. 6 Jer 37-38 1 Tess1

14 H.V. 7 Jer 39-40 1 Tess2

15 H.V. 8 Jer 41-42 1 Tess3

16 Job1 Jer 43-44 1 Tess4

17 Job2 Jer 45-47 1 Tess5

18 Job 3:1-10 Jer 48 2 Tess1

19 Job 3:11-26 Jer 49 2 Tess2

20 Job4 Jer 50 2 Tess3

21 Job 5:1-16 Jer 51-52 1 Tim1

22 Job 5:17-27 Hes 1-2 1 Tim2

23 Job 6:1-13 Hes 3-4 1 Tim3

24 Job 6:14-30 Hes 5-6 1 Tim4

25 Job 7:1-10 Hes 7 1 Tim5

26 Job 7:11-21 Hes 8-9 1 Tim6

27 Job8 Hes 10-11 2 Tim1

28 Job 9:1-20 Hes 12-13 2 Tim2

29 Job 9:21-35 Hes 14-15 2 Tim3

30 Job 10:1-12 Hes 16 2 Tim4

31 Job 10:13-22 Hes 17 Tit 1

NOVEMBER

1 Job 11:1-12 Hes 18-19 Tit2

2 Job 11:13-20 Hes 20 Tit3

3 Job 12:1-12 Hes 21-22 Filem

4 Job 12:13-25 Hes 23-24 Hebr 1

5 Job 13:1-12 Hes 25-26 Hebr 2

6 Job 13:13-28 Hes 27-28 Hebr 3

7 Job 14:1-17 Hes 29-30 Hebr 4

8 Job 14:18-22 Hes 31-32 Hebr 5

9 Job 15:1-13 Hes 33 Hebr 6

10 Job 15:14-35 Hes 34 Hebr 7

11 Job16 Hes 35-36 Hebr 8

12 Job17 Hes 37 Hebr 9

13 Job18 Hes 38-39 Hebr 10:1-23

14 Job 19:1-20 Hes 40 Hebr 10:24-39

15 Job 19:21-29 Hes 41 Hebr 11:1-19

16 Job 20:1-19 Hes 42-43 Hebr 11:20-40

17 Job 20:20-29 Hes 44-45 Hebr 12

18 Job 21:1-16 Hes 46-47 Hebr 13

19 Job 21:17-34 Hes 48 Jak 1

20 Job 22:1-18 Dan 1-2 Jak 2

21 Job 22:19-30 Dan 3-4 Jak 3

22 Job 23:1-7 Dan 5-6 Jak 4

23 Job 23:8-17 Dan 7-8 Jak 5

24 Job 24:1-12 Dan 8-10 1 Petr 1

25 Job 24:13-25 Dan 11-12 1 Petr 2

26 Job25 Hosea 1-2 1 Petr 3

27 Job26 Hosea 3-4 1 Petr 4

28 Job 27:1-12 Hosea 5-6 1 Petr 5

29 Job 27:13-23 Hosea 7-8 2 Petr 1

30 Job 28:1-11 Hosea 9-10 2 Petr 2

DECEMBER

1 Job 28:12-28 Hosea 11-12 2 Petr 3

2 Job29 Hosea 13-14 1 Joh1

3 Job 30:1-15 Joel 1 1 Joh2

4 Job 30:16-31 Joel 2-3 1 Joh3

5 Job 31:1-23 Amos 1-2 1 Joh4

6 Job 31:24-40 Amos 3-4 1 Joh5

7 Job32 Amos 5-6 1 Joh 6

8 Job 33:1-22 Amos 7-9 2 Joh

9 Job 33:23-33 Obadja 3 Joh

10 Job 34:1-20 Jona 1-2 Judas

11 Job 34:21-37 Jona 3-4 Upp1

12 Job35 Mika1-2 Upp2

13 Job 36:1-21 Mika3-4 Upp3

14 Job 36:22-33 Mika5-6 Upp4

15 Job 37:1-13 Mika7 Upp5

16 Job 37:14-24 Nah 1-2 Upp6

17 Job 38:1-21 Nah 3 Upp7

18 Job 38:22-38 Hab 1-2 Upp8

19 Job 39:1-15 Hab 3 Upp9

20 Job 39:16-38 Sef 1-2 Upp10

21 Job 40:1-19 Sef 3 Upp11

22 Job 40:20-28 Hagg1-2 Upp12

23 Job41 Sak 1-2 Upp13

24 Job42 Sak 3-4 Upp14

25 Klag1 Sak 5-6 Upp15

26 Klag2 Sak 7-8 Upp16

27 Klag3:1-21 Sak 9-10 Upp17

28 Klag3:22-42 Sak 11-12 Upp18

29 Klag3:43-66 Sak 13-14 Upp19

30 Klag4 Mal1-2 Upp20

31 Klag5 Mal3-4 Upp 21-22