Alla inlägg av admin

Referat Gudstjänst 23 Oktober

Det var 15 personer som samlades till Gudstjänst i
Betania Kovland kl 11.00

Talade gjorde Jörgen Lindgren och Hilding Sjöblom.
Bägge predikade bl.a.  om Guds trofasthet.

Hilding informerade också om en kommande resa till Riga.
Det är en hjälpsändning som kommer att gå från Falun i November.

Staffan Wahlqvist spelade piano till de sånger och körer som sjöngs.
Bl.a.  ”Herren är min starkhet och min lovsång” och ”Brist ut nu i jubel min själ”

Mötet avslutades med att vi bad Fader Vår tillsammans.

Efter Gudstjänsten inbjöd Irene och Helene till servering.

 

 

 

2 nya medlemmar

Vi är mycket glada att få hälsa 2 nya medlemmar, Irene och Staffan, välkomna till församlingen. Välkomstmötet hålls  i samband med en församlingsdag hemma hos Helene och Jörgen, Lördagen den 30 Juli kl 14.00

2 nya medarbetare

Vi är mycket glada att få hälsa 2 nya medarbetare välkomna.

Eija Juustovaara och Tuija Wiklund.

Eija och Tuija kommer att ansvara för församlingens hjälparbete.

Detta är inget nytt för dem, då de sedan länge varit mycket engagerade i att hjälpa människor i bl.a Sundsvallsområdet.

 

 

 

Referat möteshelg Pingst

Pingsthelgen 2016 var en möteshelg med rubriken Profetisk Pingst. Inbjuden talare var Rune Månsson från Edsbyn.  Undervisningen handlade om den profetiska gåvan och den profetiska tjänsten. Rune har en stor erfarenhet i detta ämne.  Han är bl.a författare till boken ”Låt Gud göra profeter”. Särskilt viktigt är hur vi hanterar och bemöter denna gåva / tjänst.  Lördag kl 18.00 hölls mötet i Betania Östrand och Söndag kl 11.00 var samlingen i Betania Kovland. Mötesledare var Lennart Andersson och Jörgen Lindgren. För sång och musik bägge mötena stod Elin Bergstedt, Ingrid och Henrik Sendelbach.  Efter undervisningen fanns möjlighet till förbön. Många fick ta emot profetiska tilltal som både styrker och vägleder. Efter bägge samlingarna inbjöds till servering.

Referat Gudstjänst 24 April

Söndag den 24 April kl 11.00 samlades vi till  Gudstjänst i Betania Östrand. Mötesledare var Lennart Andersson, för sång och musik stod Elin Bergstedt, Ingrid och Henrik Sendelbach. Elin vittnade också i mötet. Predikade gjorde Jörgen Lindgren. Mötet präglades redan från början av en stark Gudsnärvaro. Vi var nog många som berördes djupt av den helige Ande. Rubriken för mötet och predikan var ”Kraften i Jesu namn” Mycket bön hade föregått mötet och det öppnade för en atmosfär som vi gärna vill uppleva igen !

Ny medarbetare

Annandag Påsk välkomnades Hilding Sjöblom som ny medlem i Sättna Baptistförsamling. Därmed bildas ett pastorsteam tillsammans med Jörgen Lindgren.  Hilding har arbetat som pastor i ett flertal församlingar efter studier på Betelseminariet i slutet av 60- talet.  Han bor kvar i Falun och fortsätter sin verksamhet där.

Församlingens missions och biståndsarbete kopplas nu samman helt med Hilding Sjöbloms second hand och bistånd

 

Påsk Gudstjänst

Annandag Påsk kl 11.00 är du hjärtligt välkommen till en Påsk Gudstjänst i Betania Kovland.
Medverkar gör Jörgen Lindgren och Hilding Sjöblom. Annica Uppgård med team leder lovsången.
Vi kommer att fira nattvard tillsammans. En ny medlem kommer också att hälsas välkommen till församlingen.
Efter Gudstjänsten blir det servering.

Referat Gudstjänst 13/12

Ca 25 st samlades till Gudstjänst i Betania Kovland kl 11.00. Helene Norlin med lovsångsteam medverkade. Vi fick lyssna till både Valthorn och fiol. Det framfördes både Julsånger och lovsånger. Vi riktar ett stort tack till hela teamet !
Jörgen Lindgren predikade om att Jesus Kristus ger: Förlåtelse, Helande, Hopp, Frid, Frihet, Evigt liv. Frälsningen är en gåva och inget som kan förtjänas. Mötet inramades med bön, tacksägelse och förbön. Efter mötet var det servering.

Referat möteshelg Oktober

Claes-Göran Bergstrand, Böneledare och förkunnare från Stockholm besökte Kovland för en möteshelg Lördag-Söndag 24-25 Oktober. På Lördagen med start kl 13.00 var det 2 mötespass med en enkel servering emellan. På Söndagen var det ett avslutningsmöte kl 11.00 med servering. Rubriken för helgen var ”Tid att söka Gud, Bibelns profetior uppfylls” Det var två intressanta och viktiga dagar med en stark Gudsnärvaro. Det var ca 35-40 st mötesdeltagare bägge dagarna. För lovsången ansvarade Annika Uppgård och mötesledare var Jörgen Lindgren. Vi tackar alla som var med och ser fram emot fler möteshelger i Betania Kovland.

Referat 19 September

Lördagen den 19 September samlades ca 40 st till ett storbönemöte och Bibelstudium i Betania Kovland. Mötet inleddes med att Jörgen Lindgren talade om aktuella tidstecken som är en signal till vaksamhet och beredskap. Flera ledde i bön för vårt land. Inbjuden var Rune Månsson från Edsbyn som undervisade om ”Profetens tjänst”.  Mötet var uppdelat i 2 pass med servering emellan. Samlingen avslutades med bön och förbön.  Många fick uppleva den helige Andes kraft och profetiska tilltal.

 

Möteshelg 24-25 Oktober

Lördag-Söndag 24-25 Oktober har vi bjudit in Claes Göran Bergstrand från Stockholm.
Rubriken för helgen är: ”Tid att söka Gud, Bibelns profetior uppfylls” Vad säger Bibeln om aktuella tidstecken ?
Claes-Göran är sedan många år en av landets verkliga böneledare. Det är en mycket viktig tjänst han står i och vi ser fram emot en intressant möteshelg. Det blir ett möte på Lördagen, start kl 13.00  och på Söndag blir mötet kl 11.00 med servering efter mötet. Bägge dagarna leds lovsången av Annika Uppgård med team.

Storbönemöte i Kovland

Lördagen den 19 September kl 12.00 är du välkommen till ett Storbönemöte i Betania Kovland. 
Det blir bön naturligtvis men även intressant undervisning.
Medverkar gör Rune Månsson från Edsbyn. Han är en profet med en speciell förebedjartjänst.
Han är också författare till boken ”Låt Gud göra profeter”
Lovsången kommer att ledas av Annica Uppgård och Margaretha Storsjö.
Kom och var med på detta viktiga möte.

Karl Erik Appelfeldt

På Onsdag 5/8 kl 18.00 får vi besök av missionären Karl Erik Appelfeldt. Gud har gjort stora under i Karl Eriks liv.
Han har skrivit en bok ”Gringo,stick hem”. Den handlar om hans liv och den förvandling och upprättelse han fick vara med om. Boken presenteras så här:

”Läspar-Kalle var redan före 18 års ålder ökänd hos polisen och de sociala myndigheterna. Utkastad från skolan, avskedad från alla jobb blev spriten och gängen hans tillflykt. Det gick snabbt från lördagsfylla till T- sprit, skokräm och annat när hans kropp desperat ropade efter berusning. På Kumlaanstalten låg han i spännbälte och hatet lyste ur ögonen. Självmord hade varit enda utvägen om inte en ovanlig socialsekreterare trott på ”det hopplösa fallet”. Kalle fick ännu en chans och Guds kärlek upphörde inte att omsluta honom.
Gringo, stick hem! är berättelsen om alkoholisten och kåkfararen som blev missionär och pionjärarbetare bland Ecuadors indianer.

Pingstdagen

Välkommen till Gudstjänst kl 11.00 nu på Söndag. Pingstdagen är ju den kristna församlingens födelsedag ! Jörgen Lindgren predikar, Annica Uppgård med team leder lovsången. Vi firar också Nattvard tillsammans.